Ramowy rozkład dnia dla 3 - latków gr. I

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci.
Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8:15 - 8:45

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

8:45 - 9:45

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą dostosowane do możliwości dzieci – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek słowno –obrazkowych, zajęcia plastyczne.

9:45 - 10:15

Swobodne zabawy dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:15 - 10:30

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

10:30 - 11:30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub zabawy muzyczno – ruchowe w sali.

11:30 - 12:00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą o godz 13.00).

12:00 - 12:30

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę, zajęcia dodatkowe.

12:30 - 13:00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

13:00 - 14:00

Leżakowanie – muzykoterapia, bajkoterapia. 

14:00 - 14:30

Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad – zupa, kanapki.

14:30 - 15:00

Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem.

15:30 - 17:00

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym.
Rozchodzenie się dzieci do domu; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach tematycznych; osobisty kontakt nauczyciela z rodzicami - rozmowy nt. postępów dzieci i ich zachowania.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla 4-5 latków gr. II

7:30 - 8:00

Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i inne.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8:15 - 8:45

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

8:45 - 9:45

Zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka: działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna.

9:45 - 10:15

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci .

10:15 - 10:30

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

10:30 - 11:30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub zabawy muzyczno – ruchowe w sali.

11:30 - 12:00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą o godz 13.00).

12:00 - 12:30

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

12:30 - 13:00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

13:00 - 14:00

Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

 

 Ramowy rozkład dnia dla 6 latków- grupa III

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8:15 - 8:45

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

8:45 - 9:45

Zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka: działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna.

9:45 - 10:15

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

10:15 - 10:30

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

10:30 - 11:30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub zabawy muzyczno – ruchowe w sali.

11:30 - 12:00

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

12:00 - 12:30

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie.

12:30 - 13:00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.