RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Ramowy rozkład dnia dla 3-4 latków – GRUPA I - „Sówki”

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci.

Indywidualne bądź grupowe zabawy oraz działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Eksploatacja kącików zainteresowań.

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8.30-9.00

Czynności higieniczno – porządkowe. Śniadanie.

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Rozwijanie różnorodnej aktywności ( wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt, wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, rozwijanie poczucia przynależności patriotycznej i rodzinnej).

9.30-10.15

Swobodne zabawy dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela w kącikach zainteresowań.

10.15-10.30

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

10.30-11.30

Spacery, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do poznawania otoczenia oraz spontaniczna aktywność ruchowa.

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie.

12.00-12.30

Zabawy i ćwiczenia utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

13.00 – 14.00

Leżakowanie, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00-14.30

Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad – zupa.

14.30-15.00

Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Zabawy i gry dydaktyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym.

15.00-17.00

Zabawy na świeżym powietrzu i placu zabaw. Zabawy stolikowe. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

Zabawy w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 4-5 LATKÓW- GRUPA II – „JEŻYKI”

 

7.30-8.00

Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci. Przygotowanie materiałów do pracy.

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8.30-9.00

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie.

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna. Zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych, prace plastyczne.

10.00- 10.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

10.30-10.45

Czynności higieniczno- porządkowe. Drugie śniadanie.

10.45-11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy muzyczno – ruchowe w sali.

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą o godzinie 13.00).

12.00-12.

Powtarzanie wprowadzonego materiału. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

13.00-14.00

Gry i zabawy stolikowe. Praca o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

*Nie zawsze możliwe jest trzymanie się ramowego planu zajęć. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

 

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 5-6 LATKÓW- GRUPA III – „LISKI”

 

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę. Przygotowanie materiałów do pracy.

8.30-9.00

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna. Zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych, prace plastyczne.

10.00- 10.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

10.30-10.45

Czynności higieniczno- porządkowe. Drugie śniadanie.

10.45-11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy muzyczno – ruchowe w Sali.

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą o godzinie 13.00).

12.00-12.30

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę.

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.