RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PUNKT PRZEDSZKOLNY „KRAINA KRASNOLUDKÓW”

W RACŁAWÓWCE

 

6.00-  8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy według indywidualnych  zainteresowań (tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne),  praca wyrównawcza indywidualna                   i w małych grupach.

8.00- 8.15

Gimnastyka poranna,  czynności higieniczno – porządkowe.  Przygotowanie      do śniadania.

8.15 – 8.30

Posiłek : śniadanie

8.30 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą w formie bloków tematycznych uwzględniające zajęcia rozwijające mowę i myślenie,  zajęcia plastyczne, muzyczne, gimnastyczne.

9.30 – 9.45

Czynności higieniczne. Posiłek : II śniadanie

9.45 – 11.15

 

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.                  W razie niekorzystnej pogody zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy                    i piosenek. Słuchanie opowiadań  na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe według grafiku poszczególnych grup.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności  higieniczne.

11.30 - 11.50

Posiłek obiadowy – II danie ( pierwsze i drugie danie dla dzieci zapisanych                 do godziny 13.00)

11.50 – 13.15

Dzieci młodsze: przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek na  leżakach.

Dzieci starsze :  zajęcia wyciszające -  słuchanie muzyki relaksacyjnej , bajek czytanych przez nauczyciela.  Ćwiczenia  utrwalające wiadomości    z zajęć                w formie ćwiczeń graficznych, plastycznych i ruchowych. Praca  kompensacyjno – wyrównawcza.

13.15 – 13.45

Przygotowanie  do posiłku, czynności higieniczno – porządkowe.                  Posiłek obiadowy  - zupa

13.45 – 17.00

Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali lub placu zabaw.  Zabawy                                i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości. Zabawy konstrukcyjne  oraz rozwijarce koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną. Gry                     i zabawy dowolne  lub zorganizowane  na świeżym powietrzu lub sali, indywidualna praca o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz                        z dzieckiem zdolnym. Kontakty indywidualne   z rodzicami . Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

realizowana jest  w godzinach od 8.00 – 13.00

 

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne  trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach  zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone  w zależności od potrzeb.