RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „KRAINA KRASNOLUDKÓW”

W RACŁAWÓWCE.

 Realizacja Podstawy Programowej w godz. 8.00-13.00.

GRUPA I – 3,4-LATKI

 

06.00 – 08.15 Schodzenie się dzieci. Inspirowanie dzieci do spontanicznej działalności zabawowej w dowolnym miejscu i dowolnym towarzystwie. Eksploracja kącików- obserwacja dokonywana przez nauczyciela.

08.15 – 08.30 Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Wspólne zabawy ruchowe.

08.30 – 09.00 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Śniadanie.

                        Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

09.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe, umuzykalniające:

-         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną

-         kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy

-         rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych

-         wychowanie dla poszanowania zwierząt i roślin

-         pomaganie dzieciom w zrozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

-         kształtowanie sprawności fizycznej

-         wychowanie przez sztukę

-         obserwacje przyrodnicze

-         prace gospodarcze i ogrodnicze

10.00 – 11.00 Zabawy ruchowe na powietrzu. Spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze. W przypadku nie sprzyjającej aury gry i zabawy w sali.

11.00 – 11.15 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo- higieniczne. Obiad.

11.45 – 13.45 Przygotowanie do leżakowania. Nauka samodzielnego ubierania się. Odpoczynek- bajkoterapia, muzykoterapia.

13.45 – 14.00 Przygotowanie do posiłku. Czynności higieniczne.

14.00 – 14.30            Zupa. Dbanie o estetykę jedzenia.

14.30 – 16.30 Utrwalenie poznanych treści, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie. Obserwacja pedagogiczna oraz praca indywidualna z dzieckiem. Kontakt z rodzicami- rozmowy indywidualne, informowanie o postępach i zachowaniu dziecka. Czynności opiekuńcze.

16.30 – 17.00 Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 GRUPA II – 5,6 - LATKI

 

06.00 – 08.15 Schodzenie się dzieci. Inspirowanie dzieci do spontanicznej działalności zabawowej w dowolnym miejscu i dowolnym towarzystwie. Eksploracja kącików- obserwacja dokonywana przez nauczyciela.

08.15 – 08.30 Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Wspólne zabawy ruchowe.

08.30 – 09.00 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Śniadanie.

                        Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

09.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe, umuzykalniające:

-         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną

-         kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy

-         rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych

-         wychowanie dla poszanowania zwierząt i roślin

-         pomaganie dzieciom w zrozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

-         kształtowanie sprawności fizycznej

-         wychowanie przez sztukę

-         obserwacje przyrodnicze

-         prace gospodarcze i ogrodnicze

10.00 – 11.00 Zabawy ruchowe na powietrzu. Spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze. W przypadku nie sprzyjającej aury gry i zabawy w sali.

11.00 – 11.15 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo- higieniczne. Obiad.

11.45 – 13.00 Zajęcia edukacyjne. Powtarzanie wprowadzanego materiału. Czytanie bajek.  Praca stymulacyjno – kompensacyjna. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe. Praca z dzieckiem zdolnym.

13.00 – 13.45 Zabawy swobodne dzieci. Budzenie zainteresowań technicznych. Zabawy konstrukcyjne.

13.45 – 14.00            Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do posiłku. 

14.00 – 14.30            Zupa. Dbanie o estetykę jedzenia.

14.30 – 16.30 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie. Obserwacja pedagogiczna oraz praca indywidualna z dzieckiem. Kontakt z rodzicami - rozmowy indywidualne, informowanie o postępach i zachowaniu dziecka. Czynności opiekuńcze.

16.30 – 17.00 Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Rozkład dnia może ulec zmianie w zależności od potrzeb dzieci.