Punkt Przedszkolny "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale

kraina usmiechu

ul. Tkaczowa 156

36-040 Boguchwała

tel. 696 012 769

 

Pracownicy Punktu:

- Mgr Katarzyna Ryś– kierownik punktu, nauczyciel wychowawca

- Mgr Sylwia Słowik – nauczyciel wychowawca  

- Mgr Monika Jurek – nauczyciel wychowawca  

- Mgr Iwona Bieniek – nauczyciel wychowawca 

- Mgr Magdalena Krawiec - nauczyciel języka angielskiego 

- Pani Magdalena Kawa– pomoc nauczyciela 

- Pani Marta Trzyna – pomoc nauczyciela  

- Pani Ewa Zając – pomoc nauczyciela