GRUPY MŁODSZE 3 - 4 latki

600– 800

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne dzieci wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i inne. Praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach.

800–815

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

815 –840

Śniadanie

840-940

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą w formie bloków tematycznych uwzględniające zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia plastyczne, muzyczne i gimnastyczne.

1000-1015 Czynności higieniczne 

1015–1040

II Śniadanie

1040-1140

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1140–1200

Czynności higieniczno- porządkowe.

1200–1230 

Obiad II
(pierwsze i drugie danie dla dzieci zapisanych do godziny 13:00)

1230–1245

Czynności higieniczne.

1245 – 1400

Przygotowanie do odpoczynku, przebieranie w piżamy odpoczynek na leżakach.

1400–1420

Czynności higieniczno- porządkowe.

1420-1440

Obiad I danie

1440–1500

Zajęcia popołudniowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć w formie gier, zabaw ruchowych, ćwiczeń graficznych, plastycznych, praca indywidualna z dziećmi.

1500–1700

Zabawy swobodne, inspirowane przez dzieci w sali lub w ogrodzie (w zależności od warunków atmosferycznych), kontakty z rodzicami, rysowanie, majsterkowanie, obserwacje pedagogiczne, rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach:
800–1300

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, uroczystości oraz wizyty gości w przedszkolu.

 

 GRUPY STARSZE 5 – 6 latki

 600-800 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne dzieci wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i inne. Praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach.
 800-820 Ćwiczenia poranne.
 820-840 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 840-910 Śniadanie.
 910-1010 Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą w formie bloków tematycznych uwzględniające zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia plastyczne, muzyczne i gimnastyczne.
 1010-1110 Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 1110-1120 Czynności higieniczno- porządkowe.
 1120-1200  Obiad II danie. 
 1200-1245 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć w formie gier, ćwiczeń graficznych, plastycznych i ruchowych; praca kompensacyjno - wyrównawcza
 1245-1300  Zabiegi higieniczne.
1300-1330 Relaks zabawy i zajęcia wyciszające m.in. słuchanie muzyki relaksacyjnej, oraz bajek.
1330-1345 Czynności higieniczno- porządkowe.
1345-1400 Obiad I danie.
1400-1500 Zajęcia popołudniowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć w formie gier, zabaw ruchowych, ćwiczeń graficznych, plastycznych, praca indywidualna z dziećmi.
1500-1700 Zabawy swobodne, inspirowane przez dzieci w sali lub w ogrodzie (w zależności od warunków atmosferycznych), kontakty z rodzicami, rysowanie, majsterkowanie, obserwacje pedagogiczne, rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach:
800–1300


Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, uroczystości oraz wizyty gości w przedszkolu.