Przedszkole "Kubusiowa Polana" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu

Tel 696 013 664

kubusiowa polana

Pracownicy punktu:

- Mgr Aneta Pieniążek– kierownik punktu, nauczyciel wychowawca

- Mgr Katarzyna Bereś – nauczyciel wychowawca  

- Mgr Joanna Czudec – nauczyciel wychowawca

- Pani Wiesława Czarnik – pomoc nauczyciela  

- Pani Elżbieta Wróbel – pomoc nauczyciela