Punkt Przedszkolny "Kubusiowa Polana"kubusiowa polana 
w
Niechobrzu
 

Niechobrz 549

36-047 Niechobrz

tel. 696 013 664

 

 

 

Pracownicy punktu:

  • mgr Aneta Pieniążek - nauczyciel-wychowawca, kierownik punktu
  • mgr Anna Kasprzyk - nauczyciel-wychowawca
  • mgr Anna Wąs - nauczyciel języka angielskiego
  • mgr Mateusz Wilk - nauczyciel rytmiki
  • ks. Łukasz Tama - nauczyciel religii
  • Pani Elżbieta Wróbel - pomoc nauczyciela
  • Pani Wiesława Czarnik - pomoc nauczyciela