6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w wybranych kącikach, praca indywidualna z dzieckiem

8:00 - 8:30

Gimnastyka poranna, zajęcia muzyczno-ruchowe

8:30 - 9:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania, I śniadanie, czynności porządkowe.

9:00 - 10:00

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela, realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

10:30 - 10:45

Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania, II śniadanie, czynności porządkowe.

10:45 - 12:00

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, zabawy na placu zabaw lub w sali (w zależności od warunków atmosferycznych), zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia dodatkowe.

12:00 - 12:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad (II danie), czynności higieniczne i porządkowe po posiłku.

12:30 - 13:00

Zabawy stolikowe, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy na dywanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

13:00 - 14:00

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, opowiadań i bajek.

14:00 - 14:20

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, zupa, czynności higieniczne i porządkowe po posiłku.

14:20 - 16:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, wyjście na plac zabaw, praca indywidualna z dzieckiem.
 

Rozkład dnia może ulec zmianie