Ramowy rozkład dnia

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

Czas pracy grup:

Oddział I (3-4latki)- 6.00-16.30 (sala nr 1)

Oddział II (4-5latki)- 7.30-14.30 (sala nr 2)

Oddział III (6latki)- 8.30-13.00 (sala zabaw na I piętrze)

Dzieci zapisane od godz. 6.00 schodzą się w sali gr. I

Godz. 7.30 grupy II i III przechodzą do sali nr 2

Godz. 8.00 grupa II i III ma śniadanie

Godz. 8.30 (po śniadaniu) grupa III przechodzi do sali na I piętrze

Godz. 8.30 grupa I ma śniadanie

Godz. 13.00 : grupa I i II (4latki) odpoczywają, tzw. leżakowanie; grupa II (5latki) jest łączona z grupą III

Godz. 14.30 łączenie grupy I, II, III

 

 

6.00-7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

7.30-8.00

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.00-8.30 (gr. II i III)

8.30-9.00 (gr. I)

 

Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.  Śniadanie

8.30-9.30-

 (gr. II i III)

9.00-9.30

(gr.I)

 

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

9.30-10.30

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30-10.50

Czynności higieniczno -porządkowe.

II śniadanie

10.50-12.00 (gr. II)

10.50 – 12.30                        (gr. I, III)

 

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

12.00-12.30 (gr. II)

12.30-13.00 (gr. I, III)

Obiad : II danie (II danie + zupa dla dzieci na 5 godzin).

12.30-13.00 (gr. II)

13.00-14.15 (3-4latki)

 

 

13.00-13.15 (5-6latki)

Ćwiczenia grafomotoryczne , logopedyczne. Przygotowanie do odpoczynku (4latki).

Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

Relaksacja: słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek muzycznych oraz czytanych przez nauczyciela.

13.15-14.15 (5-6latki)

Zabawy i ćwiczenia utrwalające  zdobyte wiadomości. Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

14.15-14.30

Czynności samoobsługowe – ubieranie się po odpoczynku (gr. I) i czynności porządkowe w sali (gr. II i III). Przygotowanie do obiadu.

14.30-15.00

Obiad: zupa

15.00-16.30

Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

                                                                                                                                                            Kierownik Punktu, Wychowawcy grup

Kuchnia:

tel.: 696 015 711

Pracownicy kuchni:

  • Pani Wioletta Grata - intendent
  • Pani Katarzyna Nabożna - szef kuchni
  • Pani Agnieszka Bassara - pomoc kuchenna
  • Pani Maria Mędrygał - pomoc kuchenna
  • Pani Elżbieta Długosz - pomoc kuchenna
  • Pani Janina Krzanowska - pomoc kuchenna