RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I

 

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, twórcze.

 

8:00-8:30

Zabawy muzyczne, integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8:30-9:00

Porządkowanie sali, czynności higieniczne. Śniadanie- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

 

9:00-9:40

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”.

 

9:40-11:30

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali. Spacery, wycieczki-poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Zabawy ruchowe.

 

11:30-11:40

Przygotowanie do posiłku.

 

11:40- 12:10

Obiad (II).

 

12:10-12:30

Toaleta poobiednia, przygotowanie do leżakowania.

12:30-14:00

Leżakowanie.

14:00-14:30

Obiad (I).

14:30-15:30

Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie lub w sali.

15:30-16:00

Podwieczorek.

16:00-17:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA II

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, twórcze.

 

8:00-8:30

Zabawy muzyczne, integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8:30-9:00

Porządkowanie sali, czynności higieniczne. Śniadanie.

 

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”.

 

10:00-11:30

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w Sali. Spacery, wycieczki-poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Zabawy ruchowe.

 

11:30-11:40

Przygotowanie do posiłku.

 

11:40- 12:10

Obiad (II).

 

12:10-13:00

Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.

 

13:00-14:00

Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie literatury dziecięcej z płyt CD.

 

14:00-14:30

Czynności porządkowe i higieniczne. Obiad (I).

14:30-15:30

Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie lub w sali.

 

15:30-16:00

Podwieczorek.

16:00-17:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Zajęcia dodatkowe

GRUPA I

Język angielski - w podstawie programowej

Wtorek     11:00 – 11:30

Środa         9:30 – 10:00

 

Rytmika - zajęcia dodatkowe

Środa                10:10-10:40

Piątek               9:55 – 10:25

 

Język angielski i zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

 

 GRUPA II

Język angielski - w podstawie programowej

Wtorek     10:30 – 11:00

Środa         9:00 – 9:30

 

Rytmika - zajęcia dodatkowe

Środa                9:40-10:10

Piątek               9:25 – 9:55

 

Religia – zajęcia dodatkowe

Piątek              11:00 – 11:30 (5latki)

 

Język angielski i zajęcia dodatkowe są bezpłatne.