Ramowy plan dnia:

 

6.30-8.00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne dzieci; praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym

8.00-8.30- zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,

rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

8.30-9.00- śniadanie - kultura spożywania posiłków

9.00-9.45- realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć

9.45-10.30 - zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali;

wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

10.30 - 10. 45 - przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

10.45 – 11. 00 obiad – kultura  spożywania posiłków

11.00-13.15- leżakowanie – grupa młodsza  ( słuchanie bajek , muzyki )

Grupa starsza – zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza

13.15-13.45 czynności higieniczne – przygotowanie do posiłku – obiad (zupa )

13.45 – 15.30 zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek,

słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek), zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym;

15.30 – 16.30  ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb, zabawa dowolna według zainteresowań dzieci.