RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA III

 

8.00-8.30

Schodzenie się dzieci. Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

8.30-9.00

 Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

10.15-11.00

Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowo-muzyczne w sali.

Wykonywanie prac plastycznych. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

11.00-11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

11.30-12.00

Ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni

12.00-12.50

Ćwiczenia grafomotoryczne -  ćwiczenia w pisaniu, karty pracy.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

12.50-13.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  zupa.

13.15-13.30

Zajęcia wyrównawcze, nadrabianie zaległości.

* Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA II

 

7.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne w wybranych kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy ruchowe.

Zabawy konstrukcyjne.

8.00-8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne. Czynności samoobsługowe.

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.00-9.45

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9.45-10.00

Zabawy ruchowo-muzyczne, gry sportowe kształtujące postawę dziecka.

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe; II śniadanie.

10.15-11.30

Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Wykonywanie prac plastycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

Zabawy na powietrzu (plac zabaw) oraz spacery- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

11.30-12.00

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

12.00-13.00

Czynności wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni.

13.00-13.30

Czynności higieniczno-porządkowe; zupa.

13.30-14.30

Czytanie bajki; rysunki; kolorowanki. Zabawy manualne.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy grupowe; zespołowe.

 * Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne w wybranych kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy ruchowe.

Zabawy konstrukcyjne.

8.00-8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9.30-10.00

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

10.15-11.00

Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowo-muzyczne w sali.

Wykonywanie prac plastycznych. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

11.00-11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

11.30-13.00

Czynności  wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni.

13.00-13.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad – zupa.

13.30-14.30

Łączenie 4 latków z grupy II. Czytanie bajki; rysunki; kolorowanki. Zabawy manualne.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy grupowe; zespołowe.

14.30-15.00

Łączenie grup I, II, III. Zabawy grupowe na dywanie.

15.00-16.30

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe. Praca wyrównawcza. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Rozwijanie zdolności. Zabawy taneczne.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci.

 * Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.