GRUPA I

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne

8:30-9:00

Czynności higieniczne i porządkowe, śniadanie

9:00-9:30

Zajęcia dydaktyczne

9:30-10:00

Zabawy swobodne według zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela

10:00-11:00

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe w sali – w zależności od pogody

11:00-11:15

Czynności higieniczne i porządkowe, II śniadanie

11:15-12:15

Zabawy swobodne według zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe)*

12:15-12:45

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - II danie + zupa dla wychodzących przed 14:00

12:45-14:00

Leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań

14:00-14:30

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - zupa

14:30-15:00

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela, ćwiczenia indywidualne z dzieckiem

15:00-17:00

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań, zabawy na placu zabaw (w miarę możliwości), rozchodzenie się dzieci

*ruchomo - w zależności od dnia

 

GRUPA II

7:45-8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne

8:30-9:00

Czynności higieniczne i porządkowe, śniadanie

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne

10:00-11:00

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe w sali – w zależności od pogody

11:00-11:15

Czynności higieniczne i porządkowe, II śniadanie

11:15-12:30

Zabawy swobodne według zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe)*

12:30-13:00

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - II danie + zupa dla wychodzących przed 14:00

13:00-13:15

Odpoczynek poobiedni

13:15-14:00

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, działalność plastyczna, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna lub w małych zespołach

14:00-14:30

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - zupa

14:30-15:00

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela

15:00-15:30

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań, zabawy na placu zabaw (w miarę możliwości), rozchodzenie się dzieci

 *ruchomo - w zależności od dnia

 

GRUPA III

7:45-8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne

8:30-9:00

Czynności higieniczne i porządkowe, śniadanie

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne

10:00-12:45

Zabawy swobodne według zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności higieniczne i porządkowe, II śniadanie, zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe, religia, ćwiczenia gimnastyczne), zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe w sali – w zależności od pogody*

12:45-13:00

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - II danie + zupa dla wychodzących przed 14:00

13:00-13:15

Odpoczynek poobiedni

13:15-14:15

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, działalność plastyczna, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna lub w małych zespołach

14:15-14:30

Czynności higieniczne i porządkowe, obiad - zupa

14:30-15:00

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela

*ruchomo - w zależności od dnia

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 8:00-13:00

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na obchodzone uroczystości i wydarzenia w przedszkolu.