RAMOWY PLAN DNIA

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Zabawy muzyczne integrujące grupę.

8:30-9:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, I śniadanie, czynności porządkowe.

9:00-10:30

Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zajęcia dodatkowe.

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30-10:45

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, II śniadanie, czynności porządkowe.

10:45-11:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zajęcia plastyczno-techniczne.

Zajęcia dodatkowe.

11:30-12:30

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – spacer, plac zabaw, obserwacje przyrodnicze lub zabawy w sali (w zależności od warunków atmosferycznych).

12:30-13:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku, obiad - II danie + zupa dla wychodzących o 13:00, czynności porządkowe.

13:00-14:30

Leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań.

14:30-15:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, obiad - zupa, czynności porządkowe.

15:00-15:30

Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem, ćwiczenia grafomotoryczne, działalność plastyczna, zabawy i gry dydaktyczne.

15:30-16:30

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.

Zabawy na placu zabaw.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Uwzględniając godziny pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, zajęcia te, zajęcia dydaktyczne
oraz zabawa swobodna odbywają się ruchomo w przedziale czasowym wyszczególnionym tłustym drukiem.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

          

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Mateusz Wilk - rytmika

 

-

11:00-11:30

11:00-11:30

-

-

Magdalena Krawiec – język angielski

-

-

-

9:15-9:45

9:15-9:45