RAMOWY PLAN DNIA GR I 

Godzina Rodzaj czynności

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań

8:00-8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczne integrujące grupę

8:30-9:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, 

przygotowanie do posiłku, I śniadanie, czynności porządkowe

9:00-9:15

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

9:15-9:45

 Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

9:45-10:45

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – spacer, plac zabaw, obserwacje przyrodnicze lub zabawy w sali (w zależności od warunków atmosferycznych)

10:45-11:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, 

przygotowanie do posiłku, II śniadanie, czynności porządkowe

11:00-12:15

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe), ćwiczenia gimnastyczne (w zależności od dnia)

12:15-12:45

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, obiad - II danie + zupa dla wychodzących
przed 14:00, czynności porządkowe

12:45-13:15

Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek
i opowiadań

13:15-14:00

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, swobodna działalność plastyczna

14:00-14:30

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, 

przygotowanie do posiłku, obiad - zupa, czynności porządkowe

14:30-15:00

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela, ćwiczenia indywidualne
z dzieckiem, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i gry dydaktyczne

15:00-16:30

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań

Zabawy na placu zabaw

Rozchodzenie się dzieci

ZAJĘCIA DODATKOWE

         

Język angielski:

  • poniedziałek 11:15-11:45

  • piątek 10:45-11:15

Zajęcia muzyczno-ruchowe:

  • wtorek 11:45-12:15

  • piątek 11:15-11:45

RAMOWY PLAN DNIA – GR. II

Godzina

Rodzaj czynności

8:00-8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczne integrujące grupę

8:30-9:00   

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, I śniadanie, czynności porządkowe

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

10:00-10:15

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10:15-11:15

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – spacer, plac zabaw, obserwacje przyrodnicze lub zabawy w sali (w zależności od warunków atmosferycznych)

11:15-11:30

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne, 

przygotowanie do posiłku, II śniadanie, czynności porządkowe

11:30-12:45

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe), ćwiczenia gimnastyczne (w zależności od dnia)

12:45-13:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, obiad - II danie + zupa dla wychodzących
przed 14:00, czynności porządkowe

13:00-13:15

Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek
i opowiadań

13:15-14:15

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, swobodna działalność plastyczna

14:15-14:30

Doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne,

przygotowanie do posiłku, obiad - zupa, czynności porządkowe

14:30-15:00

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela, ćwiczenia indywidualne
z dzieckiem, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i gry dydaktyczne

ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski:

  • poniedziałek 11:45-12:15

  • piątek 10:15-10:45

Zajęcia muzyczno-ruchowe:

  • wtorek 12:15-12:45

  • piątek 10:45-11:15

Religia:

  • środa 10:00-10:30