PLAN DNIA
W PRZEDSZKOLU ZACZAROWANY OŁÓWEK
W MOGIELNICY

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności organizacyjne. Obserwacja dzieci.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8:30 – 9:10

Śniadanie

9:10 – 10:00

Zajęcia i zabawy edukacyjne wspierające rozwój dziecka, realizowane wg programu wychowania.

10:00 – 11:00

Zabawy na placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11:15

II śniadanie

11:15 – 12:00

Zabawy i zajęcia w sali. Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 13:00

Obiad – drugie danie

*12:30 – 14:00

Leżakowanie w grupie I.

13:00 – 14:00

Odpoczynek po posiłku w zależności od potrzeb dzieci.
Zajęcia relaksacyjne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia grafomotoryczne. Zajęcia wyrównawcze.

14:00 – 14:30

Zupa

14:30 – 17:00

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, na dywanie,
przy stolikach wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

*Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na obchodzone uroczystości i wydarzenia w przedszkolu.